स्वावलम्बन लघुवित्तको नाफामा पनि बृद्धि – NEWS24 TV